Department: Byggrätter

Byggrätt Bokbindaren 3

Bokbindaren 3 (byggrätt) Gullbernavägen 2 371 47 Karlskrona Med bra skyltläge längs med infartsleden är denna tomt med byggrätt belägen. Fakta Area för tomten är 5304 kvm. Detaljplanen anger en byggrätt med byggnadshöjd 7,5 meter (vid takfot). Anstånd till havet: 500 m.
Läs hela artikeln