Hyresgästinfo

Här hittar ni som är hyresgäst hos oss matnyttig information. Här finns det mesta som hyresgäster behöver veta i form av vilka regler som gäller för boende, kontaktuppgifter till olika leverantörer och även hur man går tillväga vid uppsägning och vad som händer i samband med avflyttning. Här finns även möjlighet för våra hyresgäster att göra felanmälan. Gör ditt val i menyn till höger.

Vi välkomnar även framtida hyresgäster att besöka dessa sidor, då det kan ge en bild av hur vi arbetar.

Att bo

Enligt hyreslagen skall du som hyresgäst vårda lägenheten. Detta innebär att du skall vara aktsam. Exempelvis måste du undvika s.k flottfläckar på tapeten och alltid ha säng med sänggavel som skydd. Du får sätta upp tavlor med mindre plugg men måste spackla igen de vid utflyttning. Gör du större hål som för exempelvis vägg-tv eller konsolhylla så blir du ersättningsskyldig för ommålning. Vid en skada, till exempel en vattenskada, måste du omedelbart anmäla detta till oss. Du ansvarar även för dina gäster.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning måste godkännas av oss som hyresvärd och som första steg ska du ansöka om att få hyra ut i andrahand. Blanketten för ansökan hittar du här. Viktigt att veta är dock, att den som står på det ursprungliga hyreskontraktet bär fulla ansvaret om något skulle hända eller om hyror inte betalas i tid. Andrahandsuthyrning godkänns endast om särskilda skäl finns. Vid godkänd andrahandsuthyrning finns avtalsdokumentet här.

Balkong
Njut av din balkong, men tänk på att hänga dina blomlådor på insidan av räcket, annars finns det risk för att dessa ramlar ner på förbipasserande. Skaka inte mattor från balkongen, då din granne riskerar får in dammet i sin lägenhet. Att grilla eller elda är förenat med brandrisk och är inte tillåtet. El-grill kan dock vara ett alternativ men tänk på dina grannar så de inte får in rök eller matos i sin lägenhet. Det är inte tillåtet att kasta fimpar eller annat från balkongen.

Brand & brandvarnare
Brand
Vid brand ring 112. Använd aldrig hiss vid utrymning.

Brandvarnare
Brandvarnare finns monterad i varje lägenhet. Skötsel sker av hyresgäst som ska hålla brandvarnaren ren, funktionsprova den samt byta standardbatterier.

Djur
Djur är inte tillåtet i tvättstuga eller allmänna utrymmen. Observera att för djur som kan verka störande eller oroande för grannarna måste du ha tillstånd av hyresvärden. Skador som uppkommer i lägenhet orsakade av husdjur bekostas av hyresgästen senast vid utflyttning.

Eget montage / installation
Installation av lås, antenner, diskmaskin, tvättmaskin, balkongskydd m m är inte tillåtet utan skriftligt godkännande av hyresvärden. Alla installationer måste ske fackmannamässigt och skall anmälas till oss för besiktning. Observera att du är ansvarig för eventuella skador som uppstår inklusive följdskador som t ex vattenskador.

El
Elkraftleverantör är Affärsverken Karlskrona. De nås på telefon 0455-783 00.
Som hyresgäst ansvarar du för byte av förbrukningsdelar som lampor, lysrör, glimtändare och säkringar. Undersök och byt själv innan du ringer felanmälan.

Vattenlås / Avlopp / Vattenskada
Vattenskada
Vid vattenskada ring felanmälan eller jourtjänst omgående.

Hänsyn – Störning
Stör ej grannar med musik o dylikt, särskild hänsyn skall visas mellan 22.00 och 07.00. Om ni ska ha fest, förvarna dina grannar. Hög musik som stör boende kan betraktas som störning och störningar kan i sin tur leda till att man förlorar rätten till sin lägenhet. Upplever du allvarlig störning kan du ringa vår jourtjänst, vid behov rycker väktare ut. Vid konstaterad störning får hyresgästen som stör en varning och blir dessutom debiterad för väktarutryckningen. Den som anmäler är alltid anonym.

Hemförsäkring
Du måste ha hemförsäkring för din lägenhet från första till sista dagen.

Hiss & trapphus
Hiss
Där vi har hiss har vi serviceavtal med Motum Hiss. Vid hisstopp med personer fast i hissen, så ring Motum Hiss jour på telefon 0455-101 02, övriga fel på hissen anmäls till vår felanmälan.

Trapphus
Rökning är förbjudet i trapphus och i övriga allmänna utrymmen av hänsyn till de som ej tål rök. Tänk på att stänga dörrarna efter er och släpp ej in djur i trapphuset, ta hänsyn till allergikerna. Håll låg ljudnivå i trapphuset, för att inte störa grannarna. Barnvagnar, cyklar mm får inte ställas i entrén eller i trapphuset. Utrymmena måste vara fria för räddningstjänst och tidningsbud, samt inte minst för trappstädning.

Internet & TV
Internet
Bredband finns från Karlskronaporten, www.karlskronaporten.net . Felanmälan sker direkt till Karlskronaporten 0455-783 75 eller tjänsteleverantören du valt.

TV
Kabel-tv leverantör är Com Hem AB telefon 0771-550 000. Det går att beställa fiber-TV genom Karlskronaportens bredband.

Jourtjänst & störningsjour
Vid akuta ärenden kvällar och helger kan ni ringa vår jourtjänst på telefon 0455-807 50. Jourtjänsten ska INTE användas dagtid eller för triviala ärenden utan endast när verkligt behov uppstår plötsligt. Exempel på akuta ärenden kan vara vattenskada, låsöppning mm som uppstår akut och inte kan vänta till nästa arbetsdag. Låsöppning betalas alltid av hyresgästen. Under dagtid går det att tala in på telefonsvararen utöver telefontiden. Fel anmält jourutryckning kan medföra att du blir kostnadsansvarig. Ju förr du anmäler ett fel och helst i god före helg, desto större är möjligheten att det blir snabbt avhjälpt.

Målning
Vi målar i lägenheterna med skäliga intervaller. Önskar du måla själv kan du kontakta oss. Vi godkänner endast vitt i våra lägenheter. Vill man ha annan färg än vitt får man bekosta detta själv och återställa vid utflyttning sedan. Vi godkänner inte heller att man målar på tapet. Vid oklarheter kontakta oss först. Eget arbete måste ske fackmanna-mässigt och anmälas till oss för besiktning omgående efter det är klart.

Nycklar & låsöppning
Nycklar
Nyckelkopiering sker endast via hyresvärden. Montering av separat lås, typ sjutillhållarlås får ej göras utan skriftlig tillåtelse av hyresvärden.

Låsöppning
Låsöppning kan beställas av hyresgäst. Vid låsöppning utgår alltid en avgift, minimiavgift är 800 kronor. Du måste visa legitimation samt betala avgiften för att vi skall låsa upp. Samma gäller även när jouren utför låsöppning, då måste du som hyresgäst kunna legitimera dig för att bli insläppt i din lägenhet. Du får inte gå in i lägenheten för att hämta din legitimation utan legitimering skall ske innan jouren låser upp dörren. Vi rekommenderar att man har en extra nyckel på annat ställe än bara i lägenheten.

Parkering & Förråd
Parkering
Vi kan ibland erbjuda parkering eller garage. Kolla under fastighetsinformationen eller kontakta oss.

Förråd
Till de flesta lägenheter hör lägenhetsförråd enligt hyreskontraktet. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Det får heller inte finnas miljö- eller brandfarliga ämnen i förråden. Blockera inte gångarna utanför förråden med saker, då det måste vara fri passage. Lägenhetsförråd är märkta med lägenhetsnummer.

Persienner & Hatthylla
Persienner
Vi tillhandahåller eller underhåller inte persienner, rullgardiner eller liknande.

Hatthylla
Då de flesta hyresgäster vill ha sin egen variant av hatthylla, tillhandahåller vi inte någon sådan såvida det inte finns en monterad.

Rökning
Rökning är inte tillåtet i lägenheten eller i de allmänna utrymmena i fastigheten. Om röklukt kan förmärkas i lägenheten vid avflyttning blir utflyttande hyresgäst ersättningsskyldig för åtgärdena.

Sopsortering & miljön
Idag är det en självklarhet att vi sopsorterar och lägger var sak så det ger minst miljöpåverkan. Det innebär att du i lägenheten måste skilja på soporna på ett sätt som passar dig för att kunna lägga de på rätt plats och på så sätt skapa möjlighet till återanvändning. I de flesta lägenheterna finns det källsorteringskärl som ett stöd för flera fraktioner. Det blir snart skrymmande och tar plats, varför det kräva att du är aktiv och tänker på att ta med sopor allt som ofta då du har ärende ut. Tänk ända att du har burit in allt själv en gång tillsammans med varorna i sig.

Hjälp att sortera finns i sorteringsguider. De kan du hitta bl a här http://www.sopor.nu/sorteraratt.aspx Det finns även informationsmaterial på många olika språk på förpackningsinsamlingens hemsida www.ftiab.se
Observera att du är skyldig att sortera och slänga ditt avfall på korrekt sätt. För de fraktioner som inte finns i ditt hus måste du slänga det i de Miljö- och återvinningsstationer som finns tillhandahållna av FTI respektive Karlskrona kommun. Det gäller även grovsopor som inte kan lämnas i fastighetens miljörum.

Vill du slippa reklam i brevlådan så sätt upp en lapp med text som önskar ej reklam, tack, då slipper du sortera och slänga det.

Vattenlås & avlopp
Vattenlås i lägenheten så som diskbänk, tvättställ samt dusch/badkarsbrunn är hyresgästens ansvar att rensa. Vi rensar eventuella stopp i avloppsrören när hyresgästen konstaterat att det är rensat i vattenlåset. Kom ihåg att sätta en hink under diskbänken eller tvättstället före du delar på vattenlåset.

Ventilation
För att ventilationen skall fungera erfordras att de tilluftsventiler som finns vid eller i fönstren är öppna. Sätt alltså inte för ventilerna. I annat fall finns risk för baksug och dålig funktion. Vid användning av köksfläkten måste ett fönster vara öppet för att släppa in tillräckligt med luft.

Skadedjur
Skadedjursförsäkring finns hos Anticimex. Anmälan görs till Anticimex och felanmäls till oss.