Uppsägning & Avflyttning

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning sker skriftligen till oss och måste vara undertecknad av samtliga som står på kontraktet, mejl godtas ej. Använd uppsägningsblanketten ”Uppsägningsblankett” som finns på denna sidan.

Dokumentet går att fylla i via filen innan påskrifter skall göras.

Vår postadress

Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Uppsägning del av hyreskontrakt

Om ena personen som står på kontraktet ska flytta behövs dennes del av kontraktet sägas upp. Använd uppsägningsblanketten ”Uppsägning del av hyreskontrakt” som finns på denna sidan.

Dokumentet går att fylla i via filen innan påskrifter skall göras.

Städning

Vid flytt skall lägenheten skall vara noga avstädad och lägenhetsförråd skall vara tömt och städat. Du hittar städinstruktioner som kan vara till hjälp inför flytten i PDF-filen ”Städtips” som finns på denna sidan.

Eventuella grovsopor bortforslas av er och får alltså EJ slängas i soprummet.

Visning

Vi kommer att ta kontakt med dig för att bestämma tid för lägenhetsvisning för nya intressenter/hyresgäster. Vi genomför dessa och du behöver inte vara hemma under visning. Det du behöver se till är att det är ordning i lägenheten för att underlätta visningen.

Besiktning

Tid för besiktning bestämmer vi gemensamt, därför ber vi att du återkommer minst en vecka i förväg. Till besiktningen ska städning vara gjord samt eventuella åtgärder som ex. spackling av hål. Är du osäker på om något ska åtgärdas tar du kontakt med oss. Vid besiktningstillfället går vi igenom lägenheten och skriver ett besiktningsprotokoll som både avflyttande och inflyttande hyresgäst skriver under. Vi kontrollerar städningen av lägenheten, se våra städtips, samt skicket överlag på lägenheten. Vid detta tillfälle ska även alla nycklar lämnas till oss och eventuella nyckelkvittenser bockas av. Kom även ihåg nycklarna till tvättstugan.

Det är endast avflyttande och inflyttande hyresgäst som medverkar vid besiktningen.

Saknas någon nyckel blir du ersättningsskyldig för cylinderbytet. Du är även betalningsansvarig om det finns skador eller osedvanligt slitage på lägenheten. Observera att efter besiktningstillfället kan du inte göra några åtgärder då inflyttande tar över lägenheten.

Kom ihåg

Glöm ej att säga upp el, eventuellt bredband och att flytta telefonabonnemanget och hemförsäkringen. Tänk även på att göra adressändring.