Om Karlskrona

Karlskrona, staden med vind i seglen. Residensstad i Blekinge, Sveriges trädgård. Karlskrona består av en mängd öar som Kung Karl XI fann lämpliga att ha som marinbas på 1600-talet men som med tiden har vuxit till en vacker lagom stor stad.

Öarna skapar sammantaget en underbar skärgård med stora värden för båt- och friluftsliv. Den yttersta ön dryga 20 sjömil från centrum är just Utklippan.

Utvecklingen i Karlskrona är positiv med ökande befolkning och arbetstillfällen. BTH, Blekinge Tekniska Högskola och Telecomcity nätverket bidrar i hög grad till utvecklingen. Fortfarande finns här en marinbas, Sveriges enda faktiskt, och många andra skiftande verksamheter inte minst inom IT.