Leverantörer

Fakturering inom Utklippan Fastigheter

All fakturering till bolag inom Utklippan Fastigheter ska ske till extern mejladress enligt nedan eller E-fakturaleverantör Basware. Samtliga förhållande nedan skall vara uppfyllda för en snabb och korrekt fakturahantering och därmed betalning. Observera att fakturor ska vara utställda på rätt beställande Utklippan Fastigheter bolag enligt nedan med 30 dagars betalningstid samt försedd med fakturamärkning.

Fakturaadress ska se ut enligt följande:

Utklippan Fastigheter XXXX (enligt nedan)
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Se nedan för att få fram rätt uppgifter för samtliga bolag.

Fakturaformat

I första hand ska faktura utställas som eFaktura. Om ni vill skicka eFakturor till oss ska de skickas till vårt ISO-nummer, 0007:ZZZZZZZZZZ, då Z är organisationsnumret till respektive bolag. Var VAN-operatör är Basware.

I det fallet alternativ med efaktura inte finns, kan faktura sändas som pdf faktura. Pdf-fakturor till oss ska skickas till utklippanXX@digitalaunderlag.se. XX = nummer som står nedan under respektive bolag, under pdf-faktura. Fakturakopior, följesedlar, reklam mm inte ska skickas till den adressen, utan till info@utklippan.se

Uppgifter som alltid ska framgå och stå på samma ställe på fakturan:
· Bankgironummer
· Fakturanummer
· Objektsbeteckning (fakturamärkning) (typ VL22 eller D2)
· Referensbegrepp (anges under rubriken “Er referens” på fakturan) dvs vår handläggare.
· Fakturadatum
· Totalbelopp
· Momsbelopp
· OCR-nummer

Utklippan Fastigheter i Blekinge
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 630422-3305
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:6304223305
Pdf-faktura: utklippan1@digitalaunderlag.se

Von Löwen 22

Objekt: VL22
Fastighet: Von Löwen 22
Område: Trossö
Adress: Amiralitetsgatan 10 / Konstapelsgatan 17
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 30

Bagaren 4

Objekt: B4
Fastighet: Bagaren 4
Område: Lyckeby
Adress: Gamla Slottsvägen 2
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Bagaren 7

Objekt: B7
Fastighet: Bagaren 7
Område: Lyckeby
Adress: Slottsvägen 11
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Skölden 1

Objekt: S1
Fastighet: Skölden 1
Område: Lyckeby
Adress: Gjuterivägen 1, 3
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Skölden 2

Objekt: S2
Fastighet: Skölden 2
Område: Lyckeby
Adress: Gjuterivägen 7
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Skölden 3

Objekt: S3
Fastighet: Skölden 3
Område: Lyckeby
Adress: Gjuterivägen 5
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Utklippan AB (Utklippan Fastigheter AB är en bifirma)
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 556648-6428
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5566486428
Pdf-faktura: utklippan10@digitalaunderlag.se

Utklippan Fastigheter Brisen AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 556539-7261
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5565397261
Pdf-faktura: utklippan11@digitalaunderlag.se

Tersmeden 14

Objekt: T14
Fastighet: Tersmeden 14
Område: Trossö
Adress: Kyrkogatan 6 A- C
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 32

Utklippan Fastigheter Drillborren AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 559063-6642
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5590636642
Pdf-faktura: utklippan12@digitalaunderlag.se

Drillborren 2

Objekt: D2
Fastighet: Drillborren 2
Område: Torskors/Lyckeby
Adress: Tennvägen 3
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 50

Utklippan Fastigheter Sydost
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 900716-3174
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:9007163174
Pdf-faktura: utklippan2@digitalaunderlag.se

Hammarby 18:7

Objekt: J1
Fastighet: Hammarby 18:7
Område: Jämjö
Adress: Vallevägen 24
Postort: Jämjö
Postnr: 373 00

Flacktången 4

Objekt: F4
Fastighet: Flacktången 4
Område: Lyckeby
Adress: Järavägen 8
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 50

Utklippan Fastigheter Borrsvängen AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 559170-5842
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5591705842
Pdf-faktura: utklippan13@digitalaunderlag.se

Drillborren 3

Objekt: D3
Fastighet: Drillborren 3
Område: Torskors
Adress: Tennvägen 1
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 50

Utklippan Fastigheter Törnström AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 559312-4083
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5593124083
Pdf-faktura: utklippan14@digitalaunderlag.se

Törnström 12

Objekt: T12
Fastighet: Törnström 12
Område: Trossö
Adress: Bryggaregatan 2 / Västra Köpmansgatan 11
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 34

Utklippan Fastigheter Ruthensparre AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 559312-4075
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5593124075
Pdf-faktura: utklippan15@digitalaunderlag.se

Ruthensparre 14

Objekt: R14
Fastighet: Ruthensparre 14
Område: Trossö
Adress: Ronnebygatan 6 A-B
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 32

Utklippan Fastigheter Odin AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 559312-4091
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5593124091
Pdf-faktura: utklippan16@digitalaunderlag.se

Odin 9

Objekt: O9
Fastighet: Odin 9
Område: Trossö
Adress: Fisktorget 5
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 36

Utklippan Fastigheter Bokbindaren AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 559312-4067
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5593124067
Pdf-faktura: utklippan17@digitalaunderlag.se

Bokbindaren 2

Objekt: B2
Fastighet: Bokbindaren 2
Område: Lyckeby
Adress: Gullbernavägen 2
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 47

Utklippan Fastigheter Utkiken AB
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 556765-2382
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:5567652382
Pdf-faktura: utklippan18@digitalaunderlag.se

Utkiken, Karlskrona 5:54

Objekt: Utkiken
Fastighet: Karlskrona 5:54
Område: Trossö
Adress: Kärleksstigen 7
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 42

Utklippan Fastigheter Karlskrona
Kärleksstigen 7
371 56 Karlskrona

Org nr: 951126-1324
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 0007:9511261324
Pdf-faktura: utklippan3@digitalaunderlag.se

Tidlund 8

Objekt: T8
Fastighet: Tidlund 8
Område: Lyckeby
Adress: Riksvägen 52
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 60

Vid frågor angående fakturor kontakta Martin Harrtoft; info@utklippan.se, 0733-46 18 56.