Hyresbetalning

Betalning

Betalning ska ske i god tid före månadsskiftet. Vid betalning ska alltid OCR nummer för rätt månad anges. Du hittar det på aktuell hyresavi. Observera att det inte går att betala om du inte har OCR numret.

Påminnelser och avgifter

Om inte hyran betalas i tid tar vi ut en påminnelseavgift på 60 kronor varje gång en påminnelse skickas ut. Vid kravutskick utgår en avgift på 160 kronor. Avgifterna läggs på nästkommande avisering.

Tvingas vi gå vidare till inkasso tillkommer ytterligare kostnader och hyresgästen riskerar att förlora sitt boende.

Hyresförhandling

Hyresförhandling sker varje år mellan Karlskronahem, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Resultatet av denna förhandling ligger sedan till grund för övrig hyreshöjning.

Avier

Vi delar ut avier kvartalsvis, det vill säga för 3 månader i taget. Du är skyldig att betala hyran i rätt tid oavsett om du fått avi eller inte. Våra bankgironummer är följande:

  • Utklippan Fastigheter i Blekinge: BG 5039-0558
  • Utklippan Fastigheter Brisen AB: BG 5174-4837
  • Utklippan Fastigheter Sydost: BG 501-6902
  • Utklippan Fastigheter Drillborren AB: BG 121-4162
  • Utklippan Fastigheter Odin AB: BG 5669-3617
  • Utklippan Fastigheter Törnström AB: BG 5669-3534
  • Utklippan Fastigheter Ruthensparre AB: BG 5669-3666
  • Utklippan Fastigheter Karlskrona: BG 5586-3831
  • Utklippan AB: 5689-4512