Uthyrningspolicy

Allmän intresseanmälan görs på formulär på vår hemsida. Ofullständig sådan eller intresseanmälan som avser för många varianter (t ex områden, storlekar etc) besvaras ej. Intresseanmälan finns sparad i 1 år. Ofullständiga svar på annonser där motsvarande uppgifter ej är kompletta besvaras ej.

Sökande måste vara myndig och folkbokförd i Sverige. Samtliga sökande som är myndiga måste anges med fullständiga uppgifter. Myndig hyresgäst som ej är barn till lägenhetsinnehavare skall vara medskriven på hyresavtalet.

Efter att sökande själva har sett aktuell lägenhet fyller ni i en specifik intresseanmälan för berörd lägenhet.

Vi gör alltid en kreditupplysning på sökande hyresgäster. Det får inte finnas betalningsanmärkningar eller inkassokrav. En årsinkomst som är tillfyllest för aktuell lägenhet måste finnas, normalt minst tre gånger hyran. Borgensman med tillräcklig ekonomisk stabilitet kan krävas efter vår bedömning. Godkänd inkomst är fast förvärvsinkomst eller pension. Bidrag godkänns som inkomst först efter särskild bedömning.

Goda vitsord hos tidigare hyresvärd och arbetsgivare erfordras. Störningar får ej förekommit i tidigare boende.

Antalet personer som ska bo i bostaden ska redovisas och vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och disposition.

Våra tidigare eller nuvarande hyresgäster har förtur efter minst ett års boende hos oss och ändrade boendebehov uppstått.

Vi förbehåller oss rätten att fritt välja hyresgäst till våra lägenheter och lokaler.

Det är upp till dig själv att bevaka lediga lägenheter och anmäla ditt intresse för dem.