GDPR-policy

GDPR är en EU-förordning som fastställer ett nytt ramverk för hantering och skydd av personuppgifter tillhörande invånare med bas i EU-land.

För hyresgäster hos Utklippan Fastigheter, gällande GDPR

För lägenhetssökande hos Utklippan Fastigheter, gällande GDPR