Lägenheter och lokaler | 0455-805 50 (vard. 9.30-12.00) | info@utklippan.se | Hitta hit | Störningsjour

Byggrätt Bokbindaren 3

Bokbindaren 3 (byggrätt)

Gullbernavägen 2
371 47 Karlskrona

Med bra skyltläge längs med infartsleden är denna tomt med byggrätt belägen.

Fakta

  • Area för tomten är 5304 kvm.
  • Detaljplanen anger en byggrätt med byggnadshöjd 7,5 meter (vid takfot).
  • Anstånd till havet: 500 m.