Publicerad på

Nu utvecklar vi Slottsbackens köpcentrum.

Vi är glada att ha tecknat hyreskontrakt med Wellness Studio  på en stor utökning av deras verksamhet  och lokaler. Vi står inför en omfattande ombyggnad av grannlokalen där tidigare Elon/Audio Video har hyrt. Det är också förklaringen varför vi tecknat avtal med Elon om deras avflytt.  

De nuvarande lokalerna har vi byggt upp från grunden och nu sker nästa etapp. Just nu pågår projektering och planering inför byggstarten den 1.a september då vi får tillträde till den. Därefter blir det ombyggnad med nya direkt-anslutningar från Wellness Studios nuvarande lokaler,  nya toaletter och omklädningsrum. Alla ytskikt blir nya liksom installationerna, så det kommer bli samma höga Wellness Studio standard som i det befintliga.

Vi ser fram mot ombyggnaden och fortsatt långt samarbete med Wellness Studio.