Publicerad på

Ökad smittspridning av Covid-19!

Hälsa och säkerhet värderar vi högt på Utklippan Fastigheter. Med tanke på den ökade spridningen av Coronaviruset (Covid-19) i Sverige i allmänhet samt i Blekinge i synnerhet vidtar vi ytterligare försiktighetsåtgärder.

Angående felanmälan kommer de akuta arbetsordrar att göras. Resterande felanmälan kommer registreras som vanligt och kommer i viss mån att göras om hyresgästen har möjlighet att lämna lägenheten under tiden arbete görs. Arbetsordrar som inte alls är akuta kommer få vänta till smittspridningen lugnar ned sig. Allt blir som sagt registrerat och kommer att göras.

Visningar, besiktningar eller liknande kommer för närvarande att skötas på annorlunda sätt. Du som blir berörd kommer få information om detta. Som exempel besiktas lägenheten enbart av personal från Utklippan Fastigheter. Genomgång görs på gården med in- samt utflyttande direkt i anslutning. Visningar sker via videolänk som skickas ut.

Vi ber om att inte besöka vårt kontor på Bryggaregatan 2 för närvarande när smittspridningen ökar som den gör. Behöver man verkligen besöka oss möter vi upp utanför (finns en lapp med info om detta på vår entrédörr).

Vi finns alltid på mejl: info@utklippan.se samt på telefon 0455-805 50 (telefontid vardagar, 9.30-12).

Var rädda om er samt era medmänniskor!