Publicerad på

UPPDATERING; Information om COMHEM och TV4

Information om TV4-kanalerna och C More Uppdatering 2019-12-23; Nu är nytt avtal tecknat och TV4 ska vara tillbaka i grundutbudet. Förhandlingar fortsätter då alla TV4-kanaler inte omfattas av den nya överenskommelsen.

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

Du kan följa de senaste uppdateringarna om vad som sker på www.comhem.se/aktuellt