Publicerad på

Vi bygger nya Företagscenter Tennvägen 3

Byggnationen av de första hyresgästanpassade lokalerna på vårt nya Företagscenter pågår för fullt. Den första hyresgästen är Peab och det är just Peab Byggservice som genomför ombyggnationen. Stommarna till de flesta väggarna är uppe och kanalisation har dragits av både El och Ventilation. Även avloppen som är omdragna i golvet ligger färdiga inför morgondagens igengjutning.

Peab får liksom kommande hyresgäster tillgång, inte bara till sina egna ytor, utan även tillgång till cirka 600 m2 gemensamma ytor med personalfunktioner, konferens mm och stora möjligheter till samverkan.