Hyresgästportalen

Vi har uppdaterat vårt fastighetssystem och vad det innebär för dig som hyresgäst är att du får tillgång till en hyresgästportal som är kopplad till din lägenhet. Där kan du felanmäla, se status över ärendet samt se dina hyresavier.

Första gången du ska gör en felanmälan via din nya hyresgästportal samt se dina hyresavier ska du registrera sig som användare.

1. Följande länk skall ni klicka på första gången: https://tenantportal.hogia.se/verify/org/3c79c0d0-445c-4c81-b5d3-a60101029f3a

Notera att första gången du ska göra en felanmälan krävs det att du verifierar dig med ett hyresavinummer samt personnummer.

2. Nästa gång du ska göra en felanmälan kan du gå via följande länk: https://tenantportal.hogia.se/

Du kan antingen logga in på vår hyresgästprotal ”Hogia Tenant Portal” eller kontakta oss på telefon, mejl samt felanmälan på vår hemsida, som funnits där sedan tidigare. På ”Hogia Tenant Portal” kan du följa status på din felanmälan eller göra en ny.

Kontakta oss om du endast vill ha dina avier på din hyresgästportal och inte utskrivet.

Till Hyresgästportalen