Flacktången 4

Järavägen 8

371 50 Karlskrona

Här har Kakelhuset sin försäljning och verksamhet.

Byggår
Area 1117 m2

Antal lokaler: 1

Avstånd till havet: 581 meter