Drillborren 3

Tennvägen 1

371 50 Karlskrona

Här hyr Anticimex, Bartec, Skandinavisk kompetensservice, Milmedtek med flera.

Byggår 1979 och 1998

Area 3500 m2

Antal lokaler: 8

Avstånd till havet: 2700 meter