Leverantörer

Fakturering inom Utklippan Fastigheter

All fakturering till bolag inom Utklippan Fastigheter ska ske till extern fakturadress hos Banctec. Samtliga förhållande nedan skall vara uppfyllda för en snabb och korrekt fakturahantering och därmed betalning. Observera att fakturor ska vara utställda på rätt beställande Utklippan Fastigheter bolag enligt nedan med 30 dagars betalningstid och utan avgifter för pappersfaktura.

Fakturaadress

Denna adress måste återfinnas på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Om Kund-id saknas kommer Ni att få fakturan i retur för komplettering. Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och fakturabilagor. Annan post som tidigare har gått i samma kuvert adresseras direkt till oss och inte till Banctec. Ska ni bifoga bilagor till en faktura ska de skickas in i samma kuvert eller i samma mail som fakturan.

Fakturaadress ska se ut enligt följande:

Utklippan Fastigheter XXXX (enligt nedan)
Kund-id LKH YYYY (enligt nedan)
FE 108
105 69 Stockholm

Klicka här för dokument på faktureringsuppgifter.


Fakturaformat

I första hand ska faktura utställas som eFaktura. Om ni vill skicka eFakturor till oss ska de skickas till vårt ISO-nummer, 0007ZZZZZZZZZZ, då Z är organisationsnumret till respektive bolag. Var VAN-operatör är Basware.
I det fallet alternativ med efaktura inte finns, kan faktura sändas som pdf faktura. Pdf-fakturor till oss ska skickas till lkh0000@tps.banctec.se. En faktura/mail. Det kommer ingen bekräftelse till er att fakturan gått igenom men om den inte skulle gå fram så får ni ett felmeddelande. Det är viktigt att fakturan är märkt med LKH-nummer samt att ni inte har med någon logga eller signatur i mailet. Fakturor som mailas till Banctec får ej överstiga 4MB.
Endast i undantagsfall accepteras att fakturor skickas med pappersfakturor till fakturaadressen. Fakturor som skickas in via post till Banctec får ej överstiga 1600 sidor. Vidare är det ett informationskrav avseende utseendet på fakturan när den kommer till Banctec för behandling. Dessa uppgifter ska alltid framgå och stå på samma ställe på fakturan:
· Bankgironummer
· Fakturanummer
· Objektsbeteckning (fakturamärkning) (typ VL22 eller D2)
· Referensbegrepp (anges under rubriken “Er referens” på fakturan) dvs vår handläggare.
· Fakturadatum
· Totalbelopp
· Momsbelopp
· OCR-nummer

Kund-id LKH: 1642
Org nr: 630422-3305
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 00076304223305

Von Löwen 22

Objekt: VL22
Fastighet: Von Löwen 22
Område: Trossö
Adress: Amiralitetsgatan 10 / Konstapelsgatan 17
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 30

Tidlund 8

Objekt: T8
Fastighet: Tidlund 8
Område: Lyckeby
Adress: Riksvägen 52
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Ruthensparre 14

Objekt: R14
Fastighet: Ruthensparre 14
Område: Trossö
Adress: Ronnebygatan 6
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 32

Taube 10

Objekt: T10
Fastighet: Taube 10
Område: Trossö
Adress: Varvsgatan 12
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 30

Törnström 12

Objekt: T12
Fastighet: Törnström 12
Område: Trossö
Adress: V Köpmansgatan 11 / Bryggaregatan 2
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 34

Odin 9

Objekt: O9
Fastighet: Odin 9
Område: Trossö
Adress: Fisktorget 5
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 36

Bagaren 4

Objekt: B4
Fastighet: Bagaren 4
Område: Lyckeby
Adress: Gamla Slottsvägen 2
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Bagaren 7

Objekt: B7
Fastighet: Bagaren 7
Område: Lyckeby
Adress: Slottsvägen 11
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Skölden 1

Objekt: S1
Fastighet: Skölden 1
Område: Lyckeby
Adress: Gjuterivägen 1, 3
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Skölden 2

Objekt: S2
Fastighet: Skölden 2
Område: Lyckeby
Adress: Gjuterivägen 7
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Skölden 3

Objekt: S3
Fastighet: Skölden 3
Område: Lyckeby
Adress: Gjuterivägen 5
Postort: Lyckeby
Postnr: 371 62

Bokbindaren 2

Objekt: B2
Fastighet: Bokbindaren 2
Område: Gullberna/Lyckeby
Adress: Gullbernavägen 2
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 47

Bifirmor: Utklippan Affärsutveckling AB & Utklippan Fastigheter AB
Kund-id LKH: 1643
Org nr: 556648-6428
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 00075566486428

Kund-id LKH: 1644
Org nr: 556539-7261
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 00075565397261

Tersmeden 14

Objekt: T14
Fastighet: Tersmeden 14
Område: Trossö
Adress: Kyrkogatan 6 A- C
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 32

Kund-id LKH: 1646
Org nr: 559063-6642
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 00075590636642

Drillborren 2

Objekt: D2
Fastighet: Drillborren 2
Område: Torskors/Lyckeby
Adress: Tennvägen 3
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 50

Kund-id LKH: 1647
Org nr: 900716-3174
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 00079007163174

Saga 23

Objekt: S23
Fastighet: Saga 23
Område: Björkholmen
Adress: Krister Hornsgatan 6
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 36

Flacktången 4

Objekt: F4
Fastighet: Flacktången 4
Område: Lyckeby
Adress: Järavägen 8
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 50

Kund-id LKH: 2010
Org nr: 559170-5842
Ort: Karlskrona
ISO-nr: 00075591705842

Drillborren 3

Objekt: D3
Fastighet: Drillborren 3
Område: Torskors
Adress: Tennvägen 1
Postort: Karlskrona
Postnr: 371 50

Bolagsadresser är samma för samtliga och framgår av sidfoten.

Vid frågor angående fakturor kontakta Martin Harrtoft; info@utklippan.se, 0733-46 18 56.