Ventilation

För att ventilationen skall fungera erfordras att de tilluftsventiler som finns vid eller i fönstren är öppna. Sätt alltså inte för ventilerna. I annat fall finns risk för baksug och dålig funktion. Vid användning av köksfläkten måste ett fönster vara öppet för att släppa in tillräckligt med luft.