Sopsortering & miljön

Idag är det en självklarhet att vi sopsorterar och lägger var sak så det ger minst miljöpåverkan. Det innebär att du i lägenheten måste skilja på soporna på ett sätt som passar dig för att kunna lägga de på rätt plats och på så sätt skapa möjlighet till återanvändning. I de flesta lägenheterna finns det källsorteringskärl som ett stöd för flera fraktioner. Det blir snart skrymmande och tar plats, varför det kräva att du är aktiv och tänker på att ta med sopor allt som ofta då du har ärende ut. Tänk ända att du har burit in allt själv en gång tillsammans med varorna i sig.

Hjälp att sortera finns i sorteringsguider. De kan du hitta bl a här http://www.sopor.nu/sorteraratt.aspx Det finns även informationsmaterial på många olika språk på förpackningsinsamlingens hemsida www.ftiab.se
Observera att du är skyldig att sortera och slänga ditt avfall på korrekt sätt. För de fraktioner som inte finns i ditt hus måste du slänga det i de Miljö- och återvinningsstationer som finns tillhandahållna av FTI respektive Karlskrona kommun. Det gäller även grovsopor som inte kan lämnas i fastighetens miljörum.

Vill du slippa reklam i brevlådan så sätt upp en lapp med text som önskar ej reklam, tack, då slipper du sortera och slänga det.