Rökning

Rökning är inte tillåtet i lägenheten eller i de allmänna utrymmena i fastigheten. Om röklukt kan förmärkas i lägenheten vid avflyttning blir utflyttande hyresgäst ersättningsskyldig för åtgärdena.