Parkering & Förråd

Parkering

Vi kan ibland erbjuda parkering eller garage. Kolla under fastighetsinformationen eller kontakta oss.

Förråd

Till de flesta lägenheter hör lägenhetsförråd enligt hyreskontraktet. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Det får heller inte finnas miljö- eller brandfarliga ämnen i förråden. Blockera inte gångarna utanför förråden med saker, då det måste vara fri passage. Lägenhetsförråd är märkta med lägenhetsnummer.