Hiss & trapphus

Hiss

Där vi har hiss har vi serviceavtal med Motum Hiss. Vid hisstopp med personer fast i hissen, så ring Motum Hiss jour på telefon 0455-101 02, övriga fel på hissen anmäls till vår felanmälan.

Trapphus

Rökning är förbjudet i trapphus och i övriga allmänna utrymmen av hänsyn till de som ej tål rök. Tänk på att stänga dörrarna efter er och släpp ej in djur i trapphuset, ta hänsyn till allergikerna. Håll låg ljudnivå i trapphuset, för att inte störa grannarna. Barnvagnar, cyklar mm får inte ställas i entrén eller i trapphuset. Utrymmena måste vara fria för räddningstjänst och tidningsbud, samt inte minst för trappstädning.