Hänsyn – Störning

Stör ej grannar med musik o dylikt, särskild hänsyn skall visas mellan 22.00 och 07.00. Om ni ska ha fest, förvarna dina grannar. Hög musik som stör boende kan betraktas som störning och störningar kan i sin tur leda till att man förlorar rätten till sin lägenhet. Upplever du allvarlig störning kan du ringa vår jourtjänst, vid behov rycker väktare ut. Vid konstaterad störning får hyresgästen som stör en varning och blir dessutom debiterad för väktarutryckningen. Den som anmäler är alltid anonym.