Eget montage / installation

Installation av lås, antenner, diskmaskin, tvättmaskin, balkongskydd m m är inte tillåtet utan skriftligt godkännande av hyresvärden. Alla installationer måste ske fackmannamässigt och skall anmälas till oss för besiktning. Observera att du är ansvarig för eventuella skador som uppstår inklusive följdskador som t ex vattenskador.