Djur

Djur är inte tillåtet i tvättstuga eller allmänna utrymmen. Observera att för djur som kan verka störande eller oroande för grannarna måste du ha tillstånd av hyresvärden. Skador som uppkommer i lägenhet orsakade av husdjur bekostas av hyresgästen senast vid utflyttning.