Brand & brandvarnare

Brand

Vid brand ring 112. Använd aldrig hiss vid utrymning.

Brandvarnare

Brandvarnare finns monterad i varje lägenhet. Skötsel sker av hyresgäst som ska hålla brandvarnaren ren, funktionsprova den samt byta standardbatterier.