Bokbindaren 3 (byggrätt)

Gullbernavägen 2
371 47 Karlskrona

Med bra skyltläge längs med infartsleden är denna tomt med byggrätt belägen.

Area för tomten är 5304 kvm.
Detaljplanen anger en byggrätt med byggnadshöjd 7,5 meter (vid takfot).

Anstånd till havet: 500 m.